Erlend B. Nilsen

Seniorforsker - NINA

Liker

Utendørs, Langtur, Topptur, Backpacker, Bokorm, Hund, Sporty, Forskning, Biologi

Jobb

Jeg jobber i det daglige som seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) sin avdeling i Trondheim. Her forsker jeg sammen med de andre i min forskningsgruppe på hvordan klimaendringer, høsting, arealbruksendringer og andre menneskelige påvirkningsfaktorer påvirker naturmiljøet og det biologiske mangfoldet. I min faggruppe jobber vi særlig med fugl og pattedyr, men mange av de teorier og modeller vi benytter er også gyldige for mange andre organismegrupper. Siden vi jobber med anvendt forskning prøver vi også å finne gode løsninger på disse miljøproblemene. I jobben min sitter jeg mye inne, men av og til er jeg ute i naturen og samler inn nye data. Det beste med jobben er at den er meget variert, og at det dukker opp nye forskningsspørsmål hele tiden.

Utdanning

De første årene jeg studerte på universitetet hadde jeg ganske mange ulike fag, inkludert kjemi, matematikk, statistikk og biologi. Etterhvert spesialiserte jeg meg mer i retning biologi, og da jeg begynte på min masteroppgave på NTNU var jeg allerede fast bestemt på å jobbe videre med økologi. Neste trinn på min utdanning var at jeg begynte på en doktorgrad på fellesprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark og Universitetet i Oslo. Da var særlig i denne perioden jeg ble interessert i hvordan man kan benytte både empiriske data og matematiske simuleringer til å forstå mer av hvordan naturen henger sammen. I løpet av mine PhD-studier var jeg også gjest ved Imperial College i London et halvt års tid, og dette oppholdet bidro til mange nye spennende faglige ideer som jeg har jobbet videre med seinere. Det beste med utdanningen min var at den lærte meg mye om ting jeg alltid har vært interessert i, og at den også førte til at jeg ville forske på og lære enda mer om sammenhengene i naturen.

Om meg

Jeg er gift og har tre barn i barnehage- og barneskolealder. På fritiden liker jeg å drive med ulike aktiviteter knyttet til idrett og friluftsliv. Særlig er jeg glad i langrenn og løping, og jeg deltar litt på turrenn og løp. Ellers er jeg trener for gruppene til barna mine i både fotball og langrenn. Jeg liker også å gå lange fjellturer (gjerne med overnatting i telt) og å lese romaner.