Erlend Gudding

Prosjektmedarbeider - Annet

Liker

Langtur, Friidrett, Synger, Håndverker, Traktekaffe, Espresso, PC, Pratsom, Ettertenksom, Forskning, Dans

Jobb

Jeg jobber som kommuneingeniør i Inderøy kommune. Jeg jobber delvis med forvaltning av den kommunale infrastrukturen, slik som vann- og avløpsnettet og de kommunale vegene våre. Denne jobben dreier seg om å planlegge og lede drift og vedlikehold som må utføres fortløpende og holde kontakten med våre innbyggere. Noe av denne jobben dreier seg om å beregne og gjøre kjappe estimat på hvordan væsker, både under trykk og trykkløst, beveger seg i ledningsnettet vårt. Her må jeg anvende teori som jeg lærte under studiet. Den andre halvparten av jobben min er som planleggingingeniør for utbygginger av digital infrastruktur (bredbånd gjennom fiber, mobildekning osv) som kommunen vår engasjerer seg i for tiden. I denne jobben er det viktig å være strukturert og gjennomføre prosjekt slik at en ikke får overraskelser på hva de koster og når de er ferdige.

Utdanning

Jeg var interessert i naturfag og fysikk spesielt da jeg gikk på videregående og fant ut at jeg måtte studere noe i den gata. Dermed ble det naturlig å velge fysikk som hovedfag på universitetet, litt tilfeldig at det ble NTNU og sivilingeniør kanskje, men det kom vel litt som en følge av at vi hadde vært der på omvisning da jeg gikk på videregående. På universitetet var det mye øvinger og konkret oppfølging hele veien av eldre studenter som gjorde at vi var nødt til å studere kontinuerlig hele semesteret. Dette synes jeg fungerte veldig bra og gjorde at vi lærte mye.

Om meg

Jeg prøver å holde meg litt i form og løper litt sporadisk. Jeg bor på Røra og har skogen tett innpå huset mitt. Vi har 2 barn som gjør at fritida ellers er ganske full. Ellers bor vi på en bondegård som alltid har noe som må vedlikeholdes. Dermed får man prøve seg på utrolig mye forskjellig.