Frøydis Myromslien

Førsteamanuensis - Høgskolen i Hedmark

Liker

Katt, Casual, Kaffe Latte, Te, Fargerik, PC, Teamarbeider, Pratsom, Forskning, Biologi, Barn, Interiør

Jobb

Jeg underviser masterstudenter i bioteknologi. Undervisningen består både i forelesninger i teori (fokus på reproduksjons bioteknologi) og praktisk forskningsrettet laboratoriearbeid. På Høgskolen i Hedmark er jeg med i en forskningsgruppe som har flere forskningsprosjekter innen reproduksjons bioteknologi i samarbeid med avlsselskapene Geno og Norsvin. I forbindelse med dette er jeg veileder for PhD studenter og masterstudenter som er involvert i disse prosjektene. Jeg har en veldig variert arbeidsdag hvor jeg får brukt all kunnskapen jeg har opparbeidet meg gjennom et lang studium. Det beste med jobben er kontakten med studentene og at jeg lærer noe nytt innen reproduksjons bioteknologi nesten hver dag.

Utdanning

Jeg hadde en veldig dyktig biologi lærer på videregående og biologi ble derfor mitt favoritt fag og spesielt genetikk var spennende. Derfor falt valget på Bioteknologi utdanningen ved Høgskolen i Hedmark. Etter endt bachelor var valget lett om å gå videre med master i molekylærbiologi ved UIB og deretter PhD i cellebiologi ved UiO. Jeg strevde mest med kjemi fagene i løpet av de første studieårene, mens matematikk og fysikk var fag som gikk veldig bra. Dette skyldes nok veldig dyktige og dedikerte forelesere i disse fagene. Jeg hadde ingen planer om å studere mere enn 3 år, så at jeg skulle ende opp med en PhD var litt overraskende. En av grunnen til at det gikk slik er at underveis som jeg lærte mer fant jeg også ut at det var enda mere jeg ikke hadde kunnskap om. Dette ble drivkraften sammen med en stor glede ved å jobbe i "labben" og veldig dyktige veiledere. Overgangen fra videregående var veldig stor og det var ekstra utfordrende at alle lærebøkene var på engelsk. Via kollokviegrupper med medstudenter og opparbeiding av bedre studieteknikk, gikk det etter hvert bedre. Noen av problemene skyldes også at jeg har dysleksi og på videregående førte blant annet dette til vanskeligheter i engelsk faget. Det er derfor litt overraskende at jeg i dag underviser på et internasjonalt studie med studenter fra hele verden, hvor språket utelukkende er engelsk. Da kommer det godt med at alle lærebøker fra første studieår har vært på engelsk og at både masteroppgave og PhD arbeidet har blitt skrevet på engelsk.

Om meg

Jobben min er veldig krevende og med små barn, hus med stor hage og hytte blir det liten tid til fritidssysler utenom familiesysler. Når jeg skal slappe av så liker jeg å se krimserier på TV eller lese en bok. Ellers så er favoritten enten hytteturen med familien eller lørdagstur til Oslo med shopping og flere kafebesøk sammen med gamle studievenninner.