Grethe Asmundsen

Seniorrådgiver HMS - Nye Veier AS - Annet

Liker

Quiz, Spiller, Katt, Casual, Traktekaffe, Spraglete, PC, Mac, Teamarbeider, Pratsom, Ettertenksom, Sjefete, Dans, Barn

Jobb

Nå jobber jeg som rådgiver innenfor HMS i Nye Veier AS i Innlandet der vi er byggherre for flere prosjekter med veibygging av E6 mellom Kolomoen og Øyer. Daglig jobber jeg med oppfølging av entreprenør, rapportering og oppfølging, utvikling av styringssystemer, trafikksikkerhet, arbeidslivskriminalitet for å nevne noen. Det er mye tid som går med til samhandling internt og med entreprenørene. Jeg bruker mye av kunnskapen fra NTH, men like viktig er utvikling og erfaringer fra tidligere jobber. Muligheten til å påvirke framtida og måten vi jobber på og at jeg er engasjert er best med jobben. Tidligere jobbet jeg i rådgiverselskapet Rambøll . Der utførte jeg risikoanalyser for mange ulike prosjekter, spesielt innenfor jernbane er det påkrevd. Som konsulent kunne jeg også bidra i andre prosjekter siden jeg også har annen kompetanse. Jeg jobbet med koordinering av flere prosjekter i signalfaget i Jernbaneverket. Før Rambøll jobbet jeg i en annen bedrift og hadde ansvar for FoU/teknikkutvikling. Oppgavene var veldig varierte. Bedriften produserte og leverte pukk og grus, asfalt og har drift- og vedlikeholdskontrakter med Statens Vegvesen. Min avdeling hadde støttefunksjoner til disse, spesielt asfalt er et fag med mye teknikk.

Utdanning

Jeg har en fetter som også studerte på NTH, samt en kjemilærer på videregående som var inspirerende. Jeg strevde litt med matte og statistikk på NTH. De enkleste fagene var kjemi-fagene som prosesskjemi, likevekter og lab.-øvinger. Overgangen fra videregående var stor, artig med flere som hadde samme interessen. Jeg tenkte på UiO, men syntes det var bedre å ha ferdig lagt opp studieløp.

Om meg

Har en sønn født i 2002 år så familieaktiviteter er viktig. Har MC og campingvogn, liker å reise og gå tur på Ringsakerfjellet. Danser gjerne også folkeswing.