Gro Eide

Direktør - Elkem

Liker

Utendørs, Katt, Gourmet, Pratsom, Forskning

Jobb

Jeg er ansvarlig for forskning på nye materialer og nye prosesser både for Elkem og eksterne partnere

Utdanning

Jeg har en generell utdanning innen fysikk og matematikk, men har kunnet anvende mye av det jeg lærte i studiene i industrien. Populært kan en si at mitt doktorgradsarbeid dreide seg om forskning på øl-bokser!

Om meg

Jeg løper orientering og er en ivrig hobbygartner. Er trener for de yngste o-løperne.