Grunde Joheim

Prosjektleder FoU - Kongsberg Norspace

Liker

Treningssenter, Utendørs, Lagidrett, Best med ball, Musikk på øret, Synger, Spiller, Håndverker, Katt, Casual, Sporty, Gourmet, Espresso, Fargerik, Teamarbeider, Forskning, Barn

Jobb

Jeg er prosjektleder for forskning og utviklingsprosjekter for elektronikk beregnet for bruk innen romfart (satellitter). Det vil si at jeg leder utviklingsarbeid innen svært kompetansekrevende disipliner. Hensikten er å gjennomføre utviklingsprosjekteter som gjør oss i stand til å tilby stadig bedre (og helst billigere) løsninger (bokser med elektronikk) som kan inngå i satellittbyggernes kommunikasjonssystemer. Dette arbeidet styres av bedriftens produktstrategi hvor vi hele tiden forsøker å spå om hva kunden vil trenge i neste omgang. Målet er å hele tiden være i posisjon til å kunne tilby den beste løsningen på kundens behov, og kunne dokumentere gjennom testresultater at vi har kontroll på løsningen slik at vi kan gjennomføre prosjektet med lav risiko. Det er utrolig spennende å jobbe i et felt med så krevende problemstillinger og så mange dyktige folk. Vi må tenke på alt som kan gå galt og sikre oss best mulig mot det. Dette kan være problemstillinger innen elektronikk, mekanikk, teknologi (kjemi), avanserte materialer og så videre. Det er utfordrende og det er gøy :) Min jobb er ikke å være eksperten på hver fagdisiplin, men sørge for at ekspertene jobber godt sammen og lede arbeidet. Det er gøy å jobbe med de vanskelige tingene! Det er aldri en kjedelig dag - men massevis av utfordringer.

Utdanning

Jeg skulle egentlig bli lektor i realfag, men søkte på NTNU (NTH) fordi det da var vanskelig å få jobb som lektor. At det ble elektro var litt tilfeldig. Jeg tenkte vel at jeg tar det som henger høyest i forhold til mine karakterer (ganske dumt tenkt, forøvrig). Jeg har alltid tenkt at det var realfag som lå mitt hjerte nærmest, så det var tidlig klart at det var det jeg ville. NTNU-studiet var krevende og det var mange vanskelige fag. Spesielt sleit jeg i starten. Den faglige trivselen og motivasjonen min vokste etterhvert som jeg kunne velge mer spesialiserte fag. Jeg valgte elektrooptikk og fysikalsk elektronikk som fordypning. Lys/lasere/halvledere/elektroner/hull/ og anvendelsene innen kommunikasjon/helseteknologi og tilhørende produksjonsteknologier (framstilling av halvlederkomponenter) var spennende! Mitt opprinnelige ønske om å undervise får jeg på et vis dekket gjennom jobben. Internt i bedriften trenger jeg ofte reflektere over hvordan jeg skal framlegge både tekniske og produktstrategiske problemstillinger best mulig. I bedriften bruker vi også mye tid på å ta i mot (eller dra ut til) studenter eller elever fra ungdomsskole til Masterprogrammer. I denne sammenheng bidrar jeg ganske mye.

Om meg

Hovedinteresser utenom jobb er for det meste innenfor musikk og trening (håndball). Jeg spiller gitar og synger i endel sammenhenger enten det er i forbindelse med korkonserter (jeg synger i kor også), fester eller sosiale sammenhenger på jobben Jeg forsøker også å holde meg i form både gjennom sykling til og fra jobb (2mil), løping og jeg synes det fortsatt er morsomt å spille håndball. I tillegg til vanlig seriespill, er det årlige Veteran NM et høydepunkt både sosialt og sportslig. Jeg har også vært trener og oppmann i lokale håndballklubber (i hovedsak når jeg hadde barn som spilte på laget).