Hans Haldorsen

Overingeniør -

Jobb

Nå arbeider jeg for å finne lønnsomme prosjekter sammen med leteavdelingen. Vi ser om vi har det vi kaller "et funn" og gjør et raskt overslag med forskjellige tekniske løsninger, og ser om dette er lønnsomt eller ikke. Ser det greit ut, så setter vi flere arbeidere på saken for å utrede det mer. Det beste med min jobb er tverrfaglighet. Jeg arbeider tett sammen med andre fagområder og mennesker som er best på sitt felt. Her er det både helse, miljø og sikkerhet, petroleumsteknikere, geologer, økonomer osv som samarbeider.

Utdanning

Jeg gikk yrkesskole med handel og kontor, IT. Etter videregående fikk jeg arbeid som assistent til en rekke ingeniører. Dette motiverte meg såpass at jeg tok de fagene jeg manglet til ingeniørstudiet, og søkte opptak fire år etter jeg var ferdig med videregående/ militæret.

Om meg

Jeg er en familiefar, og er fotballtrener for to klasser. Stor fan av Barcelona (Messi og Neymar). Jeg er en gammel gamer (Xbox), og har mange verv innenfor fagforeningen Tekna (teknisk- naturvitenskapelig forening).