Hans Narvestad

Senior Mechanical Engineer - Rambøll Oil & Gas

Liker

Utendørs, Langtur, Topptur, Vind i håret, Casual, Sporty, Traktekaffe, Teamarbeider, Best uten boss

Jobb

Prosjekt ledelse: Jeg jobber for tiden på et prosjekt for prosessanlegget til en tankbåt som skal bygges om for å ligge på feltet i Nordsjøen og ta imot olje som produseres på en platform. Tankbåten (FSOen) skal behandle oljen og lagre den før det kommer andre tankere som får den overført og frakter den til land. Arbeidet går både ut på å lede teamet av ingeniører som jobber med dette, finne løsninger på de tekniske problemene, skrive spesifikasjoner og forhandle innkjøp med leverandører. Vi samarbeider med rederiet og andre selskaper som har andre deler av det store felt-prosjektet. I denne jobben har jeg både tekniske utfordringer samtidig som jeg treffer og jobber sammen med mange mennesker fra ulike land og kulturer.

Utdanning

Jeg valgte en teknisk utdannelse fordi jeg var best i realfag på skolen. Det hadde også betydning at min far var ingeniør og jeg syntes hans jobb så spennende ut. Studiestedet Tronheim valgte jeg vel delvis på grunn av det gode ryktet, men også litt for å komme meg hjemmefra. Utdanningen var spennende fordi jeg traff nye mennesker og samtidig fikk konsentrere meg om å utvikle meg i de fagene som interesserte meg. På slutten av utdannelsen fikk jeg jo også selvstendige oppgaver som innebar en del forskning.

Om meg

Nå er jeg en voksen man med voksne barn som delvis er i utdannelse og delvis er ferdige med medisinutdannelse og i jobb. I fritiden liker jeg å reise, jeg er også veldig glad i turer i fjellet og på sjøen om sommeren.