Harsha Ratnaweera

Professor - Norges miljø og biovitenskapelige universitet

Liker

Dress-code, Casual, Gourmet, Espresso, Fargerik, PC, Ettertenksom, Sjefete, Forskning, Design, Interiør

Jobb

Jeg er ansatt som professor i vann og miljøteknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås. Jeg foreleser innen vannressursforvaltning og vann- og avløpsrensing på master og PhD nivå. Jeg veileder mange masteroppgaver og en gruppe PhD studenter. Jeg har ansvar for planlegging og gjennomføring av emner innen renseteknologi. Jeg var også leder i forskningsutvalget på instituttet, der vi planlegger og beslutter både kortsiktige og langsiktige strategiske veivalg for instituttets fremtid. I tillegg leder jeg flere langsiktige internasjonale forskningsprosjekt med deltagere fra Asia, Afrika, Øst-Europa og EU. Vi arbeider med det nyeste innen forsking og innovasjon i vannrensing og utdanningssamarbeid. Både forskningsprosjekter og master/doktorgradsprosjekter er tett involvert med norske og utenlandske renseanlegg for vann og avløpsvann. Jeg er også engasjert i innovasjon. Jeg leder en gründerbedrift (DOSCON AS), og motiverer mine studenter til å søke etter innovasjon i vann-faget. Å løse teknologiske utfordringer med innovative og mer effektive løsninger er gøy og nyttig!

Utdanning

Jeg har en mastergrad innen kjemiteknikk og doktorgrad innen renseteknologi. Jeg har sett mange folk som sliter med vannmangel og dårlig vannkvalitet samt innsjøer og elver som er sterkt forurenset. I mange tilfeller kan menneskeliv og naturressurser forbedres gjennom fornuftig forvaltning og enklere teknologiske løsninger, mens i noen tilfeller trenges mer krevende løsninger. Uansett hvilket problem, finnes det en løsning mener jeg, og jeg synes min utdanning har styrket min evne som problemløser. Jeg har fått muligheten til å være med på bygge opp en fremtidig generasjon som er opptatt av vann- og miljø og som ønsker bærekraftig forvaltning av vann som ressurs. Jeg benytter min utdanning og erfaring også for gi råd og overbevise ledere i ulike land for å bedre forvaltning av vannressurser. Å se resultatene av slik innsats er det mest givende i mitt arbeidsfelt.

Om meg

Jeg er født og oppvokst på Sri Lanka, har bodd 7år i Kiev, Ukraina som masterstudent og kom til Norge i 1987 som doktorgradsstudent. Derfor snakker jeg flytende russisk i tillegg til norsk, engelsk og singalesisk (morsmål). Etter utdanning jobbet jeg i Norsk Institutt for Vannforskning – NIVA – i 20 år som ung forsker, forskningsleder og som direktør for internasjonale prosjekter og innovasjon. Jeg begynte som professor i en deltidsstilling i 2001 og i fullstilling fra 2012. Jeg er også gjesteprofessor ved Qingado Technological University i Kina. Jeg var medlem i den norske UNESCO kommisjonen, og har leder- og styreverv i flere teknologiske foreninger. For tiden er jeg norsk representant i European Water Association - EWA. Jeg leder også gruppen for innovasjon i Vannklyngen (vannklyngen.no) som er et tverrfaglig bedriftsnettverk innen vannbehandling. Jeg har erfaring fra ledelse av store prosjekter i Norge og internasjonalt, og har jobbet for Verdensbanken, utenriksdepartementet, NORAD og SIDA osv.