Håvard Nagell Bjordal

Miljørådgiver - Lyse Produksjon AS

Liker

Utendørs, Langtur, Topptur, Våt i håret, Vind i håret

Jobb

Jeg arbeider som miljørådgiver i Lyse Produksjon, som er et datterselskap av Lyse Energi. Lyse er et norsk industrikonsern innen energi og fiberbasert bredbånd. Lyse Produksjon er ansvarlig for selskapets vannkraftproduksjon. Selskapet ser også på mulige prosjekter som kan øke produksjonen av vannkraft, og i de senere år også mulige vindkraftprosjekter. I min rolle som miljørådgiver har jeg blant annet et ansvar for miljørådgiving og myndighetskontakt innen aktuelle problemstillinger i forbindelse med forskjellige utredningsfaser ved planlegging/bygging av nye vind- og vannkraftprosjekter. Det samme gjelder for miljøfaglige problemstillinger innen drift og vedlikehold i reguleringsanlegg og regulerte vassdrag.

Utdanning

Naturforvaltningsstudiet ved Norges Landbrukshøgskole gav meg et bredt faglig fundament innenfor biologi, økologi og forvaltningsforståelse, noe som har gitt meg spennende muligheter i arbeidslivet senere

Om meg

Samboer, barn, bor på gård. Aktiv dykker, og glad i friluftsliv og naturfotografering