Hilde Lea Lein

Førsteamanuensis ved institutt for materialteknologi - NTNU

Jobb

Etter jeg var ferdig med doktorgraden hadde jeg en forskerstilling her på universitetet. Og da den nærmet seg slutten ble det utlyst en stilling som førsteamanuensis på samme sted som jeg var forsket. I en slik jobb ville jeg kunne fortsette forskning samt at jeg kunne undervise for studenter. Begge delene hadde jeg veldig lyst til

Utdanning

På videregående ble jeg mer og mer interessert i matematikk og realfag, og spesielt kjemi. Jeg bestemte meg derfor for å søke meg til et kjemirelatert studie. Da jeg i tillegg hadde hørt mye positivt om Trondheim som studieby, endte jeg opp med sivilingeniør i kjemi og kjemisk teknologi ved daværende NTH som førstevalg.

Om meg

og da søkte jeg på jobben. Jobben min som førsteamanuensis er todelt mellom undervisning og forskning. Jeg foreleser for studenter"