Honar Ahmed Said

Gruppeleder VA - Annet

Liker

Treningssenter, Utendørs, Langtur, Topptur, Friidrett, Digital, HTML, Musikk på øret, Brettspill, Traktekaffe, Te, PC, Teamarbeider, Forskning, Biologi, Geologi, Arkitektur

Jobb

1. Lekkasjene i norske vannledningsnett er ofte meget store. Offisielt er lekkasje prosenten i gjennomsnitt ca.32 %. Dette er tall basert på data som hver enkelt kommune oppgir til vannverksregisteret. Disse tallene måles ikke, men anslås ut fra grove vurderinger i hvert enkelt vannverk. Min jobb går ut på beregning av virkelige vanntap . her bruker jeg kunnskapen og faringene jeg tilegnet meg om matematikk for eksempel numerisk integrasjon 2. Vannanalyse ved hjelp av Spektrofotometri og Titrering. . her bruker jeg kunnskapen og faringene jeg tilegnet meg i kjemi og vannkjemi og fysikk 3. vannresing og desinfisering ved hjelp av klor og Ultrafiolett (UV)

Utdanning

Jeg har valgt dette studiet fordi jeg synes at Vann og miljø er en av verdens viktigste ressurser derfor må den forvaltes på en fornuftig måte.

Om meg

Sivilingeniør i vann og miljøteknologi. Utstrakt erfaring med prosjekter innen prosess teknikk og transport vann, avløp og beredskap. Erfaring med kunder, leverandører og teamarbeid Prosjektrådgiving og prosjektledelse av vann og avløpssystemer og beredskap Egenskaper: Som i Sivilingeniør er jeg kvalitetsbevisst og systematisk. Det har bidratt til gode resultat i mitt arbeid. Jeg er løsningsorientert, analytisk og fremoverlente og endringsorienterte som har vært verdifulle egenskaper i en bransje med krevende prosjekter. Som prosjektleder oppleves jeg som engasjert og tillitsskapende