Ilya Sizov

Trainee i Prosjektstyring og Kontroll - Aker Solutions

Liker

Treningssenter, Utendørs, Kampsport, Lagidrett, Synger, Spiller, Sporty, Te, Teamarbeider, Pratsom, Forskning, Superhelt, Design

Jobb

Min trainee stilling går på å lære om og anvende gjennomføringmodell for prosjekt i forskjellige avdelinger (HMS, Kvalitetssikring, Planlegging, Installasjon, Finansstyring)

Utdanning

Det som er mest interessant med utdannelsen min var en kombinasjon av både teknologi og ledelse.

Om meg

Jeg studerte først i Russland (bedriftsøkonomi), deretter i Narvik (Bygg og Industri) og tilslutt tok jeg master i Stavanger (offshore teknologi: industriell teknologi og driftsledelse)