Ingunn Aabel

Høgskolelektor - Høgskolen i Gjøvik

Jobb

Jeg arbeider som lærer ved radiografutdanningen på Høgskolen i Gjøvik som er et treårig løp. Her underviser og veileder jeg mest i det andre studieåret innen fagområder som Computer Tomografi(CT), Magnetisk Resonans(MR) og ultralyd. Jeg holder forelesninger, veileder studenter i små grupper innen forskjellige fagområder og besøker studenter når de er ute i praksis på radiologiske avdelinger i Sykehuset Innlandet. Jeg arbeidet som overradiograf ved en radiologisk avdeling da jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å bli lærer på radiografutdanningen ved HIG. Etter å ha tenkt meg litt om takket jeg ja til å være der ett år. Nå har jeg vært lærer i over seks år og jeg stortrives med det. Det beste med jobben min er å få lov til å undervise i fag som jeg brenner for og synes er morsomt. Og at jeg faktisk klarer å lære bort "vanskelig" stoff til studentene. Ingenting gleder meg mer enn fornøyde studenter som trives i utdanningen sin. Da trives også jeg! Det er også store variasjoner i arbeidsoppgaver og muligheten til å jobbe selvstendig, men også i samarbeid med andre. Det er stadig nye utfordringer du må ta stilling til, dessuten har man god innflytelse på eget arbeid og egen arbeidsdag.

Utdanning

Jeg hadde lyst til å arbeide innenfor helsevesenet, men ikke som sykepleier. Derfor synes jeg radiografutdanningen så mer spennende ut med kombinasjonen av tekniske fag og arbeid med mennesker. Utdanningen var til å begynne med. Men det ble veldig interessant etter hvert og motivasjonen for å lese mye økte. Jeg fant ut at ingenting er umulig å lære seg bare man vil det sterkt nok!

Om meg

Jeg er gift og har en voksen sønn som studerer i utlandet. Jeg bor i Son i Akershus og er ukependler til Gjøvik og høgskolen der. I fritiden er jeg mye på hytta vår i Valdres eller i båt i Oslofjorden. Liker veldig godt å gå på ski, sykle og generelt være ute i naturen. Jeg tok også jegerprøven for noen år siden og jakter på rype når anledningen byr seg. Andre interesser jeg har er bøker og jeg leser mye av alt mulig rart!