Jan Olav Djuvsland

Avdelingsleder anlegg / eigar ingeniørfirma - Novaform.no

Liker

Treningssenter, Utendørs, Håndverker, Traktekaffe, PC, Geologi, Arkitektur

Jobb

Prosjekt og byggeleiing innan bygg og anlegg Ledelse av eiga verksemd inna dette fagfeltet

Utdanning

Utdanninga opna for mange ulike yrke og arbeidsgivarar. Overgongen frå gymnast var stor I den forstand at all læring på universitetet har du ansvar for sjølv. Du må sjølv ta tak i tema du ikkje mestrar. Og i mitt høve var karktersettinga i dei ulike faga i stor grad basert på eksamensresultatet.

Om meg

Alltid vore svært aktiv. Ski om vinteren, springing og sykkel om sommaren.