Jonathan Seim

Data & Architecture Specialist - Google

Jobb

Som spesialist i Google hjelper jeg våre største kunder med å lage bedre reklame, produkter og tjenester. Vi bruker data for å regne ut hvilken reklame som virker best, hvilke kunder som bør få hvilke budskap eller hvordan en nettbutikk kan selge mer. Et typisk prosjekt handler om å koble sammen datasystemer for å finne svar på spørsmål. Mye av jobben min handler derfor om å forstå bedriftene vi jobber med og menneskene som jobber der slik at vi sammen kan stille de riktige spørsmålene. Google er et litt annerledes selskap enn de fleste andre og det beste med det er at jeg i løpet av en uke ofte har jobbet med kolleger fra hele verden på mange forskjellige prosjekter. Den ene dagen kan jeg jobbe med en kunde som skal lage en ny app og den neste en maskinlæringsmodell for å predikere hvor mange flybilletter som blir solgt på en bestemt rute.

Utdanning

Jeg har studert både markedsføring, økonomi, matematikk og informatikk. Det tok ganske lang tid før jeg ble ferdig med utdannelsen fordi jeg ikke helt klarte å bestemme meg for hva jeg skulle gjøre etter videregående. Derfor studerte jeg litt, jobbet litt og studerte litt mer. Jeg har alltid vært glad i matematikk fordi det finnes et riktig svar. På videregående holdt jeg imidlertid på å velge bort matte fordi det ble litt for teoretisk. Det var først når matten ble kombinert med praktiske problemstillinger og programmering jeg syntes det ble gøy.

Om meg

Når jeg ikke jobber liker jeg best å gjøre ting uten datamaskin, enten på fjellet, på sjøen eller i skogen. Gjerne med seilbåt, ski, sykkel eller fiskestang og helst sammen med familie og venner.