Jørgen Sjaastad

Utdanningsleder - Annet

Liker

Langtur, Pratsom, Forskning, Barn

Jobb

Jeg leder en lærerutdanning ved NLA Høgskolen i Oslo. Der er jeg også ansatt som matematiker. Jeg underviser lærerstudenter i matematikk og forsker på hvordan elever utvikler tallforståelse.

Utdanning

Jeg valgte matematikk fordi Mamma tenkte at det kunne passe meg. Og hun hadde rett! Det var veldig gøy å studere abstrakte fenomener og systemer som "funker" i den virkelige verden. Etter dette tok jeg doktorgrad i realfagdidaktikk for å forske på ungdoms forhold til realfag, før jeg fortsatte med forskning på skole og utdanning. Alt dette har i bunn og grunn handlet om én ting: Jeg syntes at det var så gøy å mestre matematikk at jeg ville jobbe for at flere skal få oppleve det samme. Derfor var det naturlig for meg å fortsette inn i temaer knyttet til undervisning og utdanning.

Om meg

Samme hvor mye jeg liker jobben min, begrenser jeg det til normale arbeidstider. Dette gjør jeg fordi de andre tingene i livet også er viktig(ere). Familie (særlig å leke med sønnen min), kaffe med venner, løping i skogen og åndelig påfyll i kirka.