Kari Utstrand

Teknisk leder - Equinor

Jobb

Jeg fikk jobb i Equinor rett etter jeg var ferdig med å studere. Der startet jeg som produksjons ingeniør. Jobben gikk ut på å få til best mulig utnyttelse av brønnene - slik at vi fikk mest mulig gass og olje. Etter tre år som produksjons ingeniør byttet jeg jobb og startet som subsea ingeniør. Her var hovedoppgaven å sikre at brønnutstyr, ventiler og rør opererte som de skulle. Jeg var en del ute på båt; byttet utstyr som det var funnet feil ved - og gjennomførte feilsøk på det som ikke fungerte som det skulle. Denne jobben hadde jeg i to år. I dag jobber jeg som teknisk leder for en anleggs integritetsgruppe. Det beste med jobben min er at jeg sjelden vet hva jeg kommer til å gjøre når jeg kommer på jobb. Siden vi har oppfølging av plattformenes tilstand - kommer det nye problemstillinger hver dag, og ingen dag er like. Arbeidsmåten er også veldig variert - vi jobber både i team og selvstendig.

Utdanning

Jeg valgte ut ifra interesse for olje- og offshoreindustrien. Siden jeg verken kjente til noen, eller hadde noen ingeniører i familien - hadde jeg ikke peiling på hva jeg gikk til da jeg begynte å studere ved NTNU. Men jeg likte veldig godt matte og fysikk på videregående, så det å satse på en teknisk utdannelse føltes veldig riktig for meg. Jeg ble overrasket over hvor mye jobb som krevdes for å henge med, spesielt i matte. På videregående trengte jeg ikke å jobbe mye med matte for å henge med, så overgangen ble litt stor. Men etter hvert fikk jeg bedre rutiner og studieteknikk som gjorde det enklere å lære - og skille ut det som var viktig. Jeg synes også at det var veldig sosialt å studere. Jeg satt sjeldent alene og leste. Vi jobbet som regel sammen, og var flinke til å hjelpe hverandre. Siden det var så sosialt, både på og utenom skolen, var det veldig artig å studere - og fem år gikk veldig fort.

Om meg

Jeg bor i Trondheim og tilbringer mye av fritiden sammen med venner - og på trening. Jeg trener på treningsstudio og spiller bedriftshåndball. Er fra kysten så trives veldig godt på stranda - og på sjøen om sommeren. I løpet av vinteren blir det et par turer i bakken for å komme meg ut av byen. Ellers setter jeg stor pris på å reise og se nye steder.