Kenneth Stålsett

Daglig leder - Sørlandet sykehus

Liker

Treningssenter, Utendørs, Langtur, Bokorm, Digital, Håndverker, Bare tommeltotter, Hund, Casual, Laid-back, Gourmet, Traktekaffe, Fastfood, PC, Teamarbeider, Pratsom, Ettertenksom, Best uten boss, Forskning

Jobb

Daglig leder av omstillingsdelskapet Sør-Varanger Utvikling med oppstart 15.11.16. Her skal jeg forvalte midler og birda til omstilling, samt bistå til å skape nye arbeidplasser. Hele min utdanning og arbeidserfaring vil med stor sannsynlighet være relevant, og jeg håper på å få jobbe med et vidt spekter av mennesker i alle aldersgrupper som vil bidra i vår kommune.

Utdanning

Selve doktorgradsavhandlingen som ble levert i september 2016 treffer kjernen i det som engasjerer meg. Her fikk jeg studert team og samhabdling under ekstremt press og omstilling. Jeg er veldig fornøyd med valgene jeg har tatt, da jeg hele tiden har funnet fagområder som er praktiske og engasjerende. Samtidig har ikke veien vært enkel, og totalt utenom omveier.

Om meg

Tiden utenom arbeid går til friluftsliv, venner, trening og en del lesing.