Knut Baglo

Prosjektleder - Proneo

Jobb

Ansatt som prosjektleder i Proneo AS etter å ha jobbet med omstillings i Verdal i selskapet Innherred Vekst AS i perioden 2002-2007. Proneo AS var videreføring av omstillingsarbeidet. Det beste med min jobb er variert og i tett kontakt med kunder/gründere/næringsli

Utdanning

Jeg valgte utdanningen pga min interesse for teknikk - og bygg spesielt, og landbruk generelt.

Om meg

Familemann, gift og 3 barn. Friluftsinteressert samt interesse for bil/motor og MC.