lars Erik Hilsen

Adm.Dir/COO - Bandak Group

Liker

Utendørs, Kampsport, Vind i håret, Musikk på øret, Spiller, Casual, Teamarbeider, Sjefete

Jobb

Jeg leder en teknologi basert bedrift. Størrelsen gjør at arbeidsdagen spenner fra små konkrete tekniske utfordringer og beslutninger til større organisasjonsvalg og strategier (oppkjøp, endringer av organisasjon osv). Vi er avhengige av dyktige medarbeider med teknisk interesse og evner helt fra operatør nivå til topp leder i bedriften. Min jobb er å sikre at vi jobber effektiv sammen, tar gode valg i det daglige og langsiktig slik at våre eiere får igjen pengene de har investert i vår virksomhet med avkastning, og at våre ansatte har en spennende og sikker arbeidsplass å gå til hver dag. Dette blir en arbeidsdag med mange samtaler, artige diskusjoner osv. Det blir en arbeidsdag hvor vi sitter i team og løser problemer, men av og til er også livet som toppsjef slik at man må trekke seg tilbake, reflektere go gjøre det endelige valget selv.

Utdanning

Den har gitt meg en plattform hvor jeg lærte å lære, sette ting i system og tilegne meg ny kunnskap. Den gav også en bred sammensetning av verktøy jeg senere kunne plukke opp og anvende i min jobb. I arbeidslivet har jeg fortsatt med å utvikle min bredde, jeg har vært Driftsjef på cellulose fabrikk, produktsjef for Bamsemums, "controller", vært leder av prosjekter som gav mer effektiv og sikrere fabrikker, leder for utvikling av store simulatorer som gjorde at de som jobbet på store offshore skip eller på marineskip fikk trent på kritiske situasjoner i trygge men virkelighetsnære omgivelser. Felles for disse yrkesmessige erfaringene er videre bruk av den interessen som den tekniske utdanningen har gitt meg på Kongsberg Ingeniør H og senere NTH og diplomen jeg tok på folkevogn fabrikken i Tyskland. Utdanningen kombinerte teori og det at vi fikk prøve ut teorien i praktisk bruk på en veldig god måte. Vi lærte feks. hvordan metaller er bygget opp og kan gis ulike egenskaper ved ulike prosesser i teorien. Deretter fikk vi gå i laboratoriet og gjennomføre forsøk hvor vi selv gjorde de endringene som vi ønsket. Vi hadde gode lærekrefter som stimulerte til å teste ut ting, og som samtidig matet på med ny kunnskap vi kunne fordøye. Ikke alle kompendier og bøker var like gode, men læremiljøet, klassen og arbeidsformen vi fikk sammen gjorde at mange av oss fremdeles holder kontakten og ringer hverandre om det er noe vi vil diskutere med hverandre for å få gode ideer og innspill.

Om meg

Utenom jobb, har jeg barn på 8 og 10, gift, har seilbåt og seiler, Taekwondo, støtter opp om lokalt korps (gammel korpsmusikant). Har trappet ned styreverv noe nå, men er aktivt med når det trengs. Trives med folk i alle aldre på alle nivå, og oppnår relativt god kontakt med folk raskt. Har en uformell og ledig stil, med mye smil og latter, selv om jeg også kan være relativt direkte og tydelig og ta grep når det trengs.