Lars Haugen Aardal

Student

Liker

Utendørs, Topptur, Lagidrett, Våt i håret, Vind i håret, Best med ball, Bokorm, Digital, Quiz, Musikk på øret, Brettspill, Synger, Håndverker, Casual, Laid-back, Gourmet, Traktekaffe, Fargerik, PC, Teamarbeider, Ettertenksom, Forskning, Biologi, Design, Barn, Fargeblyanter, Arkitektur

Jobb

Eg har akkurat starta årsstudium i PPU, og utdannar meg til lektor med naturfag- og kjemididaktikk. Eg er snart i gang med praksis, og gledar meg veldig til å lære vekk litt av det eg har lært! Eg har jobba to år i vidaregåande skule som miljøterapeut med elevar med spesielle behov, og har vorte inspirert til meir arbeid i skuleverket.

Utdanning

Eg valde studieretningen ut frå interesser eg opparbeidde meg i løpet av vidaregåande skule. Kjemitimane var alltid spennande, og faget passa meg bra i det at ein fekk anvende teoretisk kunnskap på lab, og fekk ein annan forståing enn med mange andre fag på skulen. Overgangen frå VGS var ganske hard, spesielt sidan eg hadde lært meg lite sjølvdisiplin og læringsmetodar i løpet av skulegangen. Det var overraskande kor mykje forskjellig me hadde undervisning i, og eg har fått ein mykje breiare utdanning enn eg såg for meg på førehand.

Om meg

Det går mykje tid med til sonen min på 1,5 år, og tida utanom nyttar eg til fjellturar, studier, snekring og trening. Eg er aktiv i frivillige organisasjonar, og deltek meir enn gjerne på diskusjonar om det aller meste. Eg er stort sett interessert dersom den eg pratar med er interessert, og er lett å verta kjent med!