Magnus Lande

Konsulent - Det Norske Veritas

Liker

Utendørs, Langtur, Topptur, Lagidrett, Backpacker, Bokorm, Digital, Musikk på øret, Laid-back, Traktekaffe, PC, Teamarbeider, Pratsom

Jobb

Jeg jobber i en avdeling som heter "Energy Efficiency" i en seksjon som heter Maritime Advisory i Det Norske Veritas. Kort fortalt jobber jeg med rådgivning opp mot shipping (lokalt og globalt) i forhold til energibesparende tiltak. Et kort og dekkende eksempel er å hjelpe en reder med og spare drivstoff (han/hun sparer penger, og miljøet spares for utslipp). Arbeidsdagene er veldig varierte. Man jobber typisk på 2-5 prosjekter som kan gå på alt fra tekniske beregner på motorsiden til mer softe ting som implementering, kommunikasjon, management osv. Det jeg bruker mest i jobben som jeg lærte på skolen er, klisjefylt som det er, evnen til å lære nye raskt og effektivt. Selvfølgelig kommer all terminologi, matte-kunnskaper, logisk tenkning osv. godt med. Eksempler på benyttet kunnskap kan være å beregne potensiale i gjenbruk av waste heat fra eksosen på en motor, hydrodynamiske beregner på fart-forbruk/propeller/motstand, programmering i Excel. Oppgaver mindre knyttet opp mot studiet er kundemøter, salgsmøter, management consulting, tjenesteutvikling, økonomiske beregninger, osv.

Utdanning

Innsikt i viktigheten og mangfoldigheten av verdien til realfag. Det ekstremt gode studiemiljøet. At overgangen fra vgs (med to friåar) var større enn antatt, men samtidig at dette gikk seg til allerede etter ett semester.

Om meg

Jovial type som liker det meste av idrett, og liker å holde seg aktiv. Av stille-sittende aktiviteter liker jeg å lese bøker, snakke med både venner og ukjente, og se tv/pc-bruk.