Maria Bartnes

Forskningssjef - Sintef

Inviter

Rollemodellen er i permisjon og kan ikke inviteres.

Liker

Langtur, Lagidrett, Sporty, Traktekaffe, Pratsom, Barn

Jobb

Som forskningssjef er jeg leder for en avdeling med over 50 forskere, og vår spisskompetanse er innen programvareutvikling og sikkerhet. Jeg var forsker i flere år før jeg tok en doktorgrad i informasjonssikkerhet. Jeg er også ansatt som førsteamanuensis II ved NTNU innen informasjonssikkerhet.

Utdanning

Det var mange av fagene på sivilingeniørstudiet som var krevende, særlig de tre første årene. Det ble mer spisset etterhvert, og det hjalp etterhvert som basiskunnskapene mine bedret seg, at jeg forsto mer av hva jeg holdt på med og samtidig fikk velge studieretning ut ifra hva jeg syntes var moro. Det siste året med større prosjekt og diplomoppgave var mye morsommere og enklere på et vis enn det første året med basisfag. Jeg studerte et år utenlands under siv.ing.-utdanningen, ved University of California Santa Barbara, og som stipendiat fikk jeg til enda et opphold ved samme universitet, denne gangen et halvt år. Det er spennende å oppleve et annet lærested og se hva de gjør annerledes enn NTNU, på både godt og vondt.

Om meg

Jeg har tre barn som går på barneskolen, og livet utenom jobb er i stor grad familietid og noe trening.