Maria Vetleseter Bøe

Førsteamanuensis - Universitetet i Oslo

Inviter

Rollemodellen er fullbooket og kan ikke inviteres.

Liker

Lagidrett, Quiz, Synger, Casual, Traktekaffe, Forskning, Astronomi, Barn

Jobb

Jeg jobber med forskning og undervisning på Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo. Jeg er fysikkdidaktiker, som betyr at jeg forsker på læring, undervisning og motivasjon i fysikk. Jeg er opptatt av at fysikk skal være et fag for mange ulike elever og studenter, med et bredt spekter av interesser, bakgrunner og framtidsplaner. For tida jobber jeg mye med i et prosjekt der vi utvikler undervisningsopplegg i moderne fysikk, og forsker på hvordan det fungerer. For eksempler studerer vi hvordan ulike læringsaktiviteter oppleves for fysikkelever. Det aller morsomste jeg gjør, er undervisning og formidling. Jeg underviser i fysikk og naturfag (med didaktisk fokus) for kommende lærere eller for lærere som tar videreutdanning, og jeg underviser på bachelorprogrammet i fysikk ved UiO. I tillegg kan være at jeg snakker til (og med!) elever om for eksempel muligheter innenfor fysikk, eller at jeg presenterer forskningsresultater til andre forskere eller interesseorganisasjoner.

Utdanning

Da jeg begynte på NTNU, planla jeg å studere språk. Men før jeg rakk å komme i gang med det, tok jeg et ex.fac.-emne som het "Naturvitenskap og verdensbilde". En dag satt jeg i et nedslitt auditorium og hørte en professor snakke entusiastisk om universets utvikling. Der og da innså jeg at jeg var realist, og skrinla språkstudiene til fordel for fysikk og matematikk. Jeg hadde egentlig få planer for hva jeg skulle jobbe med etter jeg var ferdig. Jeg tok de fagene jeg syntes var mest spennende. Studiene var til tider vanskelige, men veldig artig også. Jeg endte opp med en master (eller hovedfag het det da) i kvantefeltteori, som er partikkelfysikkens matematikk-språk. Jeg likte veldig godt å formidle, og tenkte at det var kjekt å ha lærerutdanning også. Så jeg tok praktisk-pedagogisk utdanning, og ble kvalifisert som lektor i fysikk og matematikk. Da jeg flytta til Oslo (på grunn av en mann), søkte jeg både lærerjobber og annet, og fikk til slutt en stipendiatstilling i naturfagdidaktikk ved UiO. Den jobben munnet ut i en PhD om ungdoms valg og bortvalg av realfag.

Om meg

Jeg er nerd, og synes det er en hedersbetegnelse. Jeg synes forskning er veldig spennende, og samtidig irriterende, fordi man må være så skrekkelig grundig. Jeg er stressa småbarnsmamma, nordmøring med spesiell dialekt. Jeg er gammel volleyballspiller og korsanger, kresen kaffedrikker og ukresen sjokoladespiser.