Marit Aralt Skaug

førsteamanuensis - Høgskolen i Hedmark

Liker

Utendørs, Digital, Sporty, Gourmet, Traktekaffe, PC, Best uten boss, Forskning, Biologi, Barn

Jobb

Jeg er ansatt som førsteamanuensis i medisinsk biologi, dvs. at jeg underviser og forsker innen fagområdene biokjemi, cellebiologi, mikrobiologi, anatomi og fysiologi. Jeg har forsket bl.a. på miljøgifter som påvirker foster, nyfødte og spedbarn. I tillegg er jeg prosjektleder for en kompetanseklynge (Terningen Nettverk), med offentlige og private virksomheter som samarbeider innen folkehelseområdet. Min jobb er å stimulere til og bidra til samarbeid mellom næringslivet og offentlige virksomheter om kompetanseheving, forskning og innovasjon. Jeg har en allsidig og spennende jobb, i skjæringspunktet mellom forskning, undervisning og samfunn. Jeg har stor grad av frihet i jobben, og får lønn for å hele tiden lære nye ting og utvikle meg. Jeg har stor kontakt med offentlige virksomheter og private bedrifter.

Utdanning

Jeg har alltid vært interessert i realfag, og var aldri i tvil om jeg skulle velge kjemi og biologi da jeg begynte å studere på universitetet. Jeg gikk naturfaglinjen på gymnaset, og syntes overgangen til universitetet var spennende og inspirerende. Jeg hadde en biologi-lærer på gymnaset som inspirerte oss, og ga oss et godt grunnlag til å studere videre. Jeg har 2 år med kjemistudier på universitetet, deretter 2 år med biologistudier, så 2 år med hovedfagsstudier innen biokjemi, molekylærbiologi og cellebiologi. Til slutt har jeg 4 år doktorgradsstudier ved det medisinske fakultetet. Jeg er dr.philos. i medisin. Realfagutdanningen har i tillegg til fagkunnskapen også lært meg en vitenskapelig, analytisk arbeidsmåte, og opparbeidet evne til kritisk tenkning. Dette har jeg hatt god bruk for i senere jobber.

Om meg

Jeg er gift, har tre barn og er farmor til 6 små. Jeg liker godt å være ute i naturen, båt og sjøliv om sommeren, og liker godt å gå i fjellet. Jeg har jobbet ett år som kjemi- og biologilærer i videregående skole, - nå er det stort sett barnebarna som får "naturfagleksjoner" når de er med farmor på tur. Jeg har undervist på flere høgskoler i rundt 30 år, og jeg elsker å undervise! Ellers er jeg vel litt "datanerd" (selv om jeg er farmor!). Jeg synes det er spennende å ta i bruk nye digitale verktøy i undervisning og i medisin/helsevesen. Jeg har satt i gang flere prosjekter innen E-læring, E-helse og nå også M-helse.