Marit Evanger

Daglig leder - Røros Slakteri AS

Liker

Utendørs, Langtur, Vind i håret, Backpacker, Katt, Casual, Gourmet, Espresso, Te, Mac, Teamarbeider, Ettertenksom, Best uten boss, Forskning, Design, Sko, Fargeblyanter, Arkitektur

Jobb

Daglig ledelse i slakteriet betyr i hovedsak at jeg er ansvarlig for alt. AV arbeidsoppgaver betyr det at jobben omfatter økonomi / budsjettansvar, sikre drift og utvikling av bedriften, arbeid opp mot styret og eiere, ansettelser og personalansvar, kontakt med produsentkretsen dvs bøndene som leverer dyr hit, strategiarebid. For å nevne noe. En typisk arbeidsdag for meg omfatter kontakt og samtaler med arbeidsstokken (slaktere, produsentkontakter, kontorpersonal). Det å være "tett på" arbeidsstokken er nødvendig, for at vi skal kunne gå den veien vi i fellesskap har lagt. Vi skal vokse, og det krever samhandling. Mye av jobben min går ut på å få fram det beste hos den enkelte, legge til rette slik av vi kan bruke det vi er gode på og utvikle det. Verdier som er sentrale for oss er stolt, nysgjerrig, troverdig og fleksibel. Jobben min handler om å bygge realsjoner som understreker verdiene. Flekisbilitet er også en verdi vi vektlegger, og den er helt nødvendig å ha. Overfor kundene som er både bonden og forbruker. Ting skjer og vi må snu oss fort. Dette er en motivasjonsfaktor i jobben min, - ingen dag er lik. Jeg har bachelor innefor matfag, senere har jeg bygd på med økonomifag fra BI, og master innenfor kunnskap og innovasjonsledelse. Og har jeg brukt alt? Ja egentlig så har jeg det. Det ene bygger på det andre. Matfaget er mye realfag, - beregninger, biokjemi, kjemi, teknologi, resepter, kalkyler. Og økonomi. Kunnskapsledelse handler om mennesker. Det er gjennom menneskene vi oppnår resultatene. Og det er her det morsomme og beste i jobben min ligger. Hvordan skaper vi en forskjell i hverdagen? Jeg jobber i en bransje som "har hånd om" hele verdikjeden, dvs fra bonde til forbruker. Det er et ansvar som er stort. Det er levevilkår (les økonomi og verdi) for mange ledd vi forvalter. Inspirerende!

Utdanning

Jeg var "i sin tid" fast bestemt på å bli arkitekt. Det var min store interesse, og arkitektur er fortsatt det. Hva skjedde underveis? Jo, jeg har alltid strevd med matematikk, kjemi, fysikk. Jeg var ikke i nærheten av å forstå eller like realfag! Derfor valgte jeg språklinje på videregående (den gang var det annen organisering av skoleverket!). Med engelsklinje i bagasjen var arkitektstudiet stengt, så jeg måtte finne en annen vei inn på NTNU, tidl NTH. Da ble det matfag på HiST, Det jeg opplevde der var at mat er kjemi og fysikk i vid forstand. Hva skjer egentlig med en ost under modning, eller en biff som legges til mørning, eller en rakfisk? Hva skjer egentlig i melka når vi synes det er "solsmak" på den etter at den har stått på kjøkkenbenken? Disse prosessene kan brytes ned og forstås i et kjemisk perpektiv. Da begynte realfagene å bli artige. De ble til og med veldig praktiske. Etter 2 år med realfag på HiST, kunne jeg søkt på arkitekt som var målet. Men hvorfor det? Mat ble artig og jeg fortsatte. Matfag er for meg realfag. Men det er også noe helt annet. Det er opplevelser, nytelser, inntrykk, nødvendighet, - ja så mangt. Og for å få til det, trengs folk. Noen må lage maten. Etter 25 år i matbransjen, tok jeg fatt på masterstudiet, og det handlet om ledelse. Ledelse av hva? Oster, biffer, gulerøtter? Nei folk. For meg har matfaget / realfaget vært viktig for å ha et fundament. Fundamentet ga meg innpass i matindustrien, og ga meg den tid og praksis jeg måtte ha for å se hva mer og annet jeg ville gjøre. Jeg kunne valgt forsking innenfor en eller annen "matretning". Eller jeg kunne valgt økonomi. Jeg valgte ledelse.

Om meg

Hest. Tur med hesten.Fjellet, Det er påfyllet som gjør at jeg kan stå i jobben som leder. Jobben krever så mye at jeg må ha en kanal som gir meg noe annet. En kontrast. Hest er en lidenskap. Og et studie. Jeg sier studie fordi det handler om kommunikasjon, - hvordan får du hesten til å forstå hva det er du vil? (den er veldig dårlig i norsk!) Eller hvordan får hesten deg til å forstå? Det er sjelden jeg gjør noe som ikke har en mening for meg. Ting må gi meg noe i en eller annen form, jeg må kunne omsette det til en verdi for meg selv. Hest er en verdi. Hestemiljø er avgrenset, og andre miljøer må jeg også ha. Jeg omgås folk hverdag gjennom jobb, og trives med mennesker. En balanse mellom mange og få er viktig. Storby må til, med asfalt, støy og ståk. En kontrast til landlivet i Østerdalen. Eller en trekking-tur til Himalaya, en kontrast til Rørosviddas bølgende fjell. På alle turer uansett art, må boka være med.