Marit Torsvik

Tilsynsleder - Arbeidstilsynet

Liker

Treningssenter, Utendørs, Topptur, Vind i håret, Traktekaffe, Ettertenksom, Forskning, Dans, Barn

Jobb

Jeg har ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn med virksomheter sin oppfølging av krav som er gitt i medhold av arbeidsmiljøloven. Jeg har også ansvar for oppfølging av arbeidsulykker og tips. De virksomhetene som jeg jobber mest med er innenfor industri, bygg og anlegg. Målet er at virksomhetene skal holde et høyt nivå med hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det skal være trygt å jobbe! En god dag på jobb for meg er når vi har lyktes med å bidra til gjennomføring av forbedringer på HMS-området i de virksomhetene som vi har tilsyn med. Jeg har personalansvar for 12 inspektører. En stor del av min jobb består av å følge opp og være en god støtte for disse menneskene. Noen ganger er jeg også med ute på tilsyn. Dette gjelder særlig i forbindelse med oppfølging av de mest alvorlige arbeidsulykkene. Mange av disse sakene krever at inspektøren har høy grad av teknisk innsikt. Vi jobber også tett opp mot Politiet, som etterforsker ulykken, samt at vi har med oss våre egne jurister.

Utdanning

Jeg valgte denne utdanningen fordi trivdes godt med å lære mer om de fenomenene vi har rundt oss. Kanskje var det nysgjerrigheten som pirret meg. Jeg tenkte ikke så mye på hva jeg skulle jobbe med, sånn konkret, men var mer opptatt av at alt det spennende som jeg lærte om. Det er viktig å trives underveis mens man er under utdanning. Jeg tror at det gir en god pekepinn på at man kommer til å få en jobb man trives med. Fem års studier på Universitet gikk mye raskere enn jeg kunne ha drømt om på forhånd! Etter at jeg kom ut i yrkeslivet har jeg vært mest fasinert over alle de mulighetene som utdanningen min har gitt meg. Jeg har stor variasjon i forhold til hva jeg har jobbet med, alt fra industri og konsulentvirksomhet til offentlig forvaltning og undervisning. I kraft av min kompetanse har jeg fått være med på å ta beslutninger som har hatt stor betydning, både internt i en bedrift og for samfunnet for øvrig. Realfagskompetansen kan brukes til mye mer enn jeg var klar over!

Om meg

I 2017 valgte jeg å ta steget over i offentlig forvaltning etter å ha jobbet noen år i industrien. Den erfaringen som jeg har med meg fra industrien er svært nyttig i min nåværende jobb. Mesteparten av fritiden går med til å følge opp 4 stk. aktive barn som er på full fart inn i tenårene. Det er spennende å følge med på hvordan de utvikler og hvilke valg de gjør i forhold til utdanning og et fremtidig yrkesliv.