Marit Torsvik

Kvalitetsingeniør - Norwegian Crystals AS

Liker

Treningssenter, Utendørs, Topptur, Vind i håret, Traktekaffe, Ettertenksom, Forskning, Dans, Barn

Jobb

Oppfølging av kvalitet på produkt. Kontakt med kunder og leverandører. Innføring og oppdatering av kvalitetssystemer.

Utdanning

Jeg valgte denne utdanningen fordi trivdes godt med å lære mer om de fenomenene vi har rundt oss. Kanskje var det nysgjerrigheten som pirret meg. Jeg tenkte ikke så mye på hva jeg skulle jobbe med, sånn konkret, men var mer opptatt av at alt det spennende som jeg lærte om. Det er viktig å trives underveis mens man er under utdanning. Jeg tror at det gir en god pekepinn på at man kommer til å få en jobb man trives med. Fem års studier på Universitet gikk mye raskere enn jeg kunne ha drømt om på forhånd! Etter at jeg kom ut i yrkeslivet har jeg vært mest fasinert over alle de mulighetene som utdanningen min har gitt meg. Jeg har stor variasjon i forhold til hva jeg har jobbet med, alt fra industri og konsulentvirksomhet til offentlig forvaltning og undervisning. I kraft av min kompetanse har jeg fått være med på å ta beslutninger som har hatt stor betydning, både internt i en bedrift og for samfunnet for øvrig. Realfagskompetansen kan brukes til mye mer enn jeg var klar over!

Om meg

I 2009 valgte jeg å flytte fra bynære strøk og ut i en distriktskommune. Her kan jeg dyrke mine interesser for frifluftsliv. Det jeg har av ledig tid blir gjerne brukt til en fjelltopptur i nærområdet. Ellers er jeg småbarnsmor og steller for tiden mest med å følge opp barnas aktiviteter. Jeg har også engasjert meg en del i forhold til det generelle kompetansenivået i min bokommune. Vi har mange med fagbrev, men få med høyere utdanning. Jeg har brukt en del kvelder og helger på å bidra med min kompetanse i et lokalt tilbud om ingeniørutdanning. Det gir stor mening å kunne hjelpe andre til å nå sine mål. Terskelen er gjerne det å komme seg igjennom de kravene som stilles til matematikk. Det er helt naturlig at mange trenger ekstra hjelp for å komme seg over denne terskelen. I den andre enden venter det så uendelig mange spennende jobbmuligheter!