Marius Larsen

Seksjonsleder - Nordkraft

Jobb

Jeg jobber med drift, vedlikehold og produksjonsstyring av vannkraftverk. Dette handler om å legge til rette for et optimalt vedlikehold og god produksjonsstyring som gir kraftverkene best mulig lønnsomhet. Det beste med jobben min er kombinasjonen av det tekniske rundt kraftverkene og den forretningsmessige optimaliseringen av kraftverkenes inntekter og drift/vedlikeholdskostnader. I tillegg har jeg mange gode kolleger i en bransje med mange ulike utfordringer.

Utdanning

Jeg valgte å studere energi og miljø ved NTNU, da jeg synes fagfeltet er interessant. I tillegg gav utdanningen muligheter innenfor både energiforsyning, olje/gass, samt den tradisjonelle kraftkrevende industrien. Jeg var nysgjerrig på alle disse sektorene. I løpet av studiene dreide mer og mer av mine valg seg om elforsyning og kraftproduksjon. Til tross for dette var min første jobb innen tungindustrien. Før valget om sivilingeniørstudiet i Trondheim ble tatt, dreide tankene seg om å bli pilot eller arkitekt. Etter hvert som tidspunktet nærmet seg for å begynne å studere ble det likevel klart at det var sivilingeniør jeg ville bli.

Om meg

Utenom jobb er jeg for det meste med samboeren min Elisabeth og våre 3 gutter Trygve, Eirik og Magnus.