Marte Innselset Flydal

Postdoktor - Universitetet i Bergen

Liker

Treningssenter, Utendørs, Quiz, Musikk på øret, Brettspill, Kaffe Latte, Forskning, Biologi, Barn, Fargeblyanter

Jobb

Jeg er for tiden ansatt som postdoktor i den samme forskningsgruppen som jeg tok doktorgrad i med et 3-årig stipend fra Helse Vest. Vi forsker på genetiske sykdommer som er følger av feil på en spesiell type proteiner (enzymer) kalt aromatiske aminosyrehydroksylaser. Mennesker med slike ødelagte enzymer kan blant annet få en sykdom som gjør at de ikke kan spise proteiner uten å bli hjerneskadet eller de kan få mindre mengder av viktige signalstoffer i hjernen slik at de blir deprimerte og/eller får problemer med bevegelse og motorikk. Vi forsker direkte på disse enzymene ved å produsere de på laboratoriet - både slik de er i friske mennesker og slik de er i pasienter - for å finne ut om det er mulig å lage en medisin slik at de ødelagte enzymene virker. Enzymene kan ikke sees med det blotte øyet (heller ikke i vanlig mikroskop), men vi kan likevel studere ’oppførselen’ deres ved å utsette dem for ulike tester og ytre påvirkning som varme og løsemidler. Jobben min består i å lage slike enzymer, fremstille de i ren form og teste ulike egenskaper. En viktig del av jobben er å presentere forskningen vår ved å skrive artikler i fagtidsskrifter, men også muntlig både for kolleger og større forsamlinger på nasjonale og internasjonale konferanser. Dette andre året på postdoktoren min har jeg fått muligheten til å jobbe utenlands og bor store deler av tiden i Madrid hvor jeg jobber med mitt eget prosjekt hos en av våre samarbeidspartnere. I postdoktorstipend er det ofte inkludert penger til et slikt utenlandsopphold og det er en av tingene som gjør jobben ekstra spennende og lærerik!

Utdanning

Da jeg nærmet meg slutten på videregående hadde jeg ikke tenkt så altfor langt fremover, men visste at når det kom til studievalg, så måtte det bli noe innenfor biologi og kjemi. Jeg ble også drevet av ønsket om å studere på østkysten av Australia, og dro til Brisbane for å ta en 3-årig bachelorgrad i bioteknologi. Etter bachelorgraden valgte jeg å reise hjem til Bergen og fortsette studiene med en Master i mikrobiologi ved Universitetet i Bergen. I avslutningsfasen av denne fikk jeg en 4-årig stilling som universitetsstipendiat slik at jeg kunne ta doktorgrad ved Institutt for Biomedisin. Bachelorstudiet opplevdes som krevende i eksamensperiodene, men studiet var heldigvis lagt opp slik at mesteparten av innsatsen måtte legges ned i løpet av semesteret med gruppearbeid og oppgaver. På mastergraden var læringskurven absolutt bratt, men jeg fikk god veiledning og lærte meg etter hvert å jobbe selvstendig.

Om meg

Jeg liker å gå turer i byfjellene og å være med gode venner. Jeg har to små barn som gjør livet hektisk, men fantastisk. Jeg er glad i språk og lærer meg selv spansk litt om gangen. Jeg er også glad i bøker og synes lydbokkonseptet er helt genialt i en travel hverdag.