Martin Stormoen

Ingeniørgeolog - Jernbaneverket

Liker

Utendørs, Langtur, Topptur, Digital, Quiz, Brettspill, Teamarbeider, Pratsom, Ettertenksom, Forskning, Biologi, Astronomi, Geologi

Jobb

De første to årene i arbeidslivet har jeg vært ansatt som Trainee i prosjektledelse I Bane NOR (Jernbaneverket), hvor jeg har hatt ulike roller i forskjellige prosjekter. Alt fra å utrede omfanget av prosjektet, med alt som trengs av faglige avklaringer, detaljplanlegging av prosjektet og til slutt utføring av selve prosjektet. Typiske prosjekt jeg har jobbet med er rassikring av fjellskjæringer, drenering, vurdering av kvikkleire, og mer jernbanetekniske prosjekter. Nå jobber jeg med grunnundersøkelser for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Her er det mange spennende utfordringer og bergarter!

Utdanning

Jeg tok først en bachelor i geologi ved NTNU, med mange ulike geologifag. På masterstudiet valgte jeg mye om geologiske strukturer, mineraler, gruvedrift, miljøutfordringer. Som geolog må man ha god kontroll på alle realfagene; fysikk, kjemi, biologi og matte. Samtidig lærer man mye spennende om jordas utvikling, ressurser, klima og miljø. Under studiet har jeg vært masse på spennende feltarbeid og ekskursjoner i mange land og fjellområder.

Om meg

Oppdrag via Rollemodell: 1) Innføring i geologi i geografitime på videregående skole i Trøndelag. 2) Geologiekskursjon for realfagslærere på Askim videregående skole. 3) Geologiekskursjon for geografielever på Askim videregående skole. 4) Foredrag om "realfag i jobben" for 14-18 åringer på Blindern for Ent3er. 5) Foredrag om geologi på Lillestrøm VGS Jeg er fra Østlandet og er glad i å være ute i naturen. Før universitetet gikk jeg på folkehøyskole og ble enda mer glad i fjell, ski og klatring. Jeg har jobbet mange somrer som brefører og hyttevert på hytta på toppen av Fannaråken i Jotunheimen. Som geolog er det alltid spennende å være på tur! Jobben jeg har nå er veldig spennende. Som trainee tar jeg studiepoeng i prosjektledelse, samtidig som jeg jobber som prosjektleder, og får dermed bruk for teorien. Jernbanesektoren er ekstra spennende å jobbe i for tiden, ettersom det er mye satsing, mange store prosjekter, og fokus på infrastruktur og miljø. Jeg liker veldig godt å jobbe med andre mennesker, kommunisere, lære, og lede flinke folk.