Mette Sørensen

Professor i akvakultur - Universitetet i Nordland

Jobb

Jeg er ansatt som professor i akvakultur ved Universitetet i Nordland. I denne stillingen jobber jeg med forskning, undervisning og veiledning av studenter. Akvakultur er en viktig næring for Norge, som er verdens største produsent av Atlantisk laks. En viktig forutsetning for at oppdrett har blitt en så viktig næring for Norge er at laks både er sunn og trygg mat. I tillegg har næringen i samarbeid med forskere og myndigheter vist stor evne til teknologiutvikling og løsninger når problemer har dukket opp. Behovet for ny kunnskap dukker stadig opp i en vekstnæring. Derfor er det også så viktig med god utdannelse. Mitt spesialområde er å forske på fôr og ernæring av fisk. Viktige spørsmål som jeg forsøker å finne svar på er: Hvilke råvarer skal brukes i fiskefôr? Hvilke næringsstoffer skal fisken ha – og hva skal den ikke ha? Hvordan skal fôret produseres? Hvordan påvirker fôr fiskens helse? Det beste med å jobbe som professor et at jeg får jobbe med faglige aktiviteter som jeg brenner for, samtidig som at jeg har nær kontakt med unge mennesker som tar en utdannelse.

Utdanning

Jeg er utdannet ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås. Her tok jeg først en en femårig utdannelse innen husdyrvitenskap, med fisk som spesialområde. Etterpå tok jeg forskerutdanning ved samme universitet. Da jeg begynte å studere hadde jeg lyst til å lære om fôr og ernæring. Det som overrasket meg som student var at vi måtte ha mange kurs som handlet om helt andre ting, eksempelvis matamatikk, statistikk, kjemi, økonomifag osv. Fagene jeg gledet meg til å studere startet først i tredje klasse! I ettertid ser jeg jo at at det var fornuftig med "alt det andre" først. Disse andre fagene hjalp meg både undervies i studiet og bidrog til å gi meg faglig bredde. Det er en overgang å studere ved høgskoler eller universitet sammenlignet med videregående skole. Den største forandringen er kanskje ikke det å studere, men for de fleste innebærer studielivet at man flytter hjemmefra og skal klare seg selv på alle områder. Spesielt det første semesteret som student er derfor annerledes. Det andre semesteret er allerede veldig mye enklere fordi man er blitt kjent med studiestedet, har fått nye venner og vet hva som blir forventet.

Om meg

Utenom jobb er jeg opptatt av familie og oppfølging av fritidsaktiviteter som i hovedsak barna er med på. Jeg er glad i å gå på tur og være ute.