Monica Kolle

Sivilingeniør - Equinor

Inviter

Rollemodellen er i fødselspermisjon og kan ikke inviteres.

Liker

Treningssenter, Utendørs, Langtur, Topptur, Våt i håret, Vind i håret, Backpacker, Casual, Sporty, Laid-back, Traktekaffe, Teamarbeider, Pratsom, Ettertenksom

Jobb

Da jeg begynte i Equinor i 2014 startet jeg som graduate i subsea operasjoner. Jeg fikk derfor muligheten til å gå gjennom et rotasjonsløp hvor jeg fikk prøve meg i ulike typer stillinger som har en tett interface, men som utfører ulike oppgaver innen subsea operasjoner enheten. Første rotasjonstopp var hos IMR i Bergen/Stavanger. IMR (Inspection, Maintenance and Repair) er en intern tjenesteleverandør for alle Equinor kunder som har behov for fartøystjeneste til å få subsea operasjoner utført. Her jobbet jeg som engineering support. Mine oppgaver var da å planlegge fartøysjobbene sammen med intern Equinors kunde, fartøys personell og leverandørene vi benyttet under selve fartøysjobbene. Jobben bestod både av onshore planlegging, itillegg fikk jeg følge operasjonene offshore noe som var svært lærerikt da en fikk større forståelse for hvordan fartøysoperajsonene foregår i praksis. Under mitt opphold hos IMR fikk jeg også anledning til å jobbe under offshore operation. I denne sammenheng fikk jeg opplæring og prøve meg som fartøysrepresentant ombord på fartøyene. Dette gjorde at jeg fikk innblikk i de daglige oppgavene, utfordringene og den operasjonelle planleggingen som skjer ombord i det øyeblikket en står midt oppi operasjoner, samt føle på hvilket ansvar dette er. Etter mitt opphold hos IMR hadde jeg et kortere opphold hos de som sitter med subsea leverandørstyring. Dette gav meg et større innblikk i kontraktene og rammene subsea enheten i Equinor styrer etter. Nå sitter jeg i den enheten som ivaretar daglig driftsoppfølging for Equinor sine undervannsanlegg på norsk sektor. Arbeidshverdagen består av varierte oppgaver for å gi teknisk og operasjonell støtte til driftsenhetene på land og offshore. Arbeidsoppgavene består av blant annet planlegging og gjennomføring av vedlikeholdsoppgaver og modifikasjoner på anleggene, brønncommissioning ved oppstart av nye brønner og bistand inn i prosjekter. Oppgavene krever både oppfølging onshore og offshore., noe som skaper rom for tett på oppfølging. Hverdagene veksler dermed mellom teknisk og administrativt arbeid. Jeg har vært heldig og har hatt en veldig bra start på arbeidslivet, tross utfordringene olje og gass næringen har støtt på.

Utdanning

Å velge hva en ønsker å studere er ikke alltid lett, da det finnes et hav av muligheter. Jeg valgte å bli ingeniør basert på mine interesser, i tillegg til at det var fag med tall og de typiske realfag jeg trivdes best med på videregående. Samtidig regnes ingeniør som et yrke med gode og spennende jobbmuligheter. I utgangspunktet hadde jeg bestemt meg for å gå industriell økonomi, men etter å ha sett nærmere på fagoppbyggingen og de typiske yrkestypene studiet pekte på fant jeg ut at undervannsteknologi fanget min interesse bedre. Undervannsteknologi var en forholdsvis ny studieretning i det jeg skulle velge. Jeg syntes det virket som et spennende og nytenkende studium, bygget opp av en tverrfaglig fagkombinasjon. Studiet bestod av fag med ulik vanskelighetsgrad. Men i løpet av studietiden lærer man seg å finne læringsteknikker som kan hjelpe og fungere for en selv. Noe som er svært nyttig å ha med seg i arbeidslivet. Første del av undervannsteknologistudiet var tett knyttet opp mot bedrifter, og gav også muligheter for praksis, noe som gav innblikk i industrien før man var ferdigutdannet. Dette likte jeg veldig godt! Bacheloren i undervannsteknologi tok jeg på Høgskolen i Bergen, før jeg valgte å gå videre på en undervannsteknologi master på NTNU for å få større kunnskap innenfor dette fagfeltet. Der fordypet jeg meg bla. i fag som marin,-, brønn/boring,- og materialteknologi, samt undervannsproduksjonsystemer. Jeg likte veldig godt kombinasjonen av høyskole og universitet, da læringsformene og metodene kan være noe ulik. Høyskolen synes jeg var mer praktisk rettet, mens masterutdanningen var gjerne noe mer teoretisk.