Morten Dæhlen

Dekan - Universitetet i Oslo

Liker

Lagidrett, Best med ball, Digital, Sporty, Espresso, Mac, Forskning

Jobb

Jeg er professor i informatikk og har arbeidet mest med matematiske modeller av geometri med anvendelser innen medisin og kart. For tiden er jeg dekan (leder) av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultete ved Universitetet i Oslo. Her er min oppgave å samarbeide med mange mennesker som driver med forskning og utdanning innen matematikk, naturvitenskap og teknologi.

Utdanning

Utdanningen min er i skjæringfeltet mellom informatikk og matematikk og det mest interessante for meg er at denne utdanningen kvalifiserer til et bredt spekter av jobber i næringslivet og innen forskning og utdanning. Jeg har i de siste årene vært særlig opptatt av å bruke min utdanning og erfaring innen utdanning ved Universitetet i Oslo. Min utdanning har stimulert meg til kreativ tenkning og gitt meg et godt grunnlag for en lederkarriere.

Om meg

Jeg er en aktiv blogger (http://morten.ifi.uio.no/). Fritiden bruker jeg på å spille golf og jeg liker spesielt godt alle idretter der det handler om å leke med ball. Jeg liker musikk med mye trøkk og er spesielt glad i jazz-rock!