Morten Roel

Prosjektsjef - VITEC AS

Liker

Utendørs, Lagidrett, Vind i håret, Bokorm, Hund, Laid-back, PC, Teamarbeider, Pratsom, Sjefete

Jobb

Arbeider som prosjektkoordinator med ansvarlig for kvalitetskontrollen med administrering sveisetekniske-, sveisekontroll- og dimensjonskontroll tjenester for offshore strukturer.

Utdanning

Bestemte meg tidlig om at jeg skulle velge allmennfaglig utdanning med realfag som 1. prioritet. Var ikke av de mest lesevillige på gymnaset, men gjorde det såpass at jeg kom inn på ingeniørstudiet etter at jeg hadde arbeidet et år og gjennomført militærtjenesten. I og med at jeg hadde hatt to friår hadde interessen for læring økt slik at jeg hadde ikke de store problemene med gjennomføring av studiet. Ser ut ifra jobbe jeg har i dag at det hadde vært formålstjenlig med litt videreutdanning i økonomi. I tillegg ser jeg at min fokus på språklæring på videregående hadde kommet godt med. Omgås kunder i dag som er engelsk språklige og enkelte firma i Tyskland slik at bedre beherskelse av tysk og engelsk hadde kommet godt med i utførelsen av min jobb.

Om meg

Er en allsidig person i fritiden der jeg driver med jakt og fiske, sport og kortspill. Er ikke alltid så gira på fritidsreiser da jeg reiser ganske mye i jobben. Leser ganske mye da dette er en fin måte å koble bort jobben på.