Nenad Keseric

Head of Operations/ Specialist Trading&Operations -

Jobb

Som sagt, jeg tok doktorgrad på TU Wien, og jeg har jobbet i store prosjekter for EU-kommisjonen IEA i Paris, og mange store energiselskaper i EU som konsulent. Etter et vellykket prosjekt for Statkraft fikk jeg tilbud om jobb fra dem og kom til Oslo i 2006. Jeg begynte som senior prosjektmanager, jobbet med forretningsutvikling og ble etterhvert forfremmet til direktør for forretningsutvikling for Sørost-Europa. Jeg begynte i Statoil i 2008 I vind drift avdelingen hvor jeg er ansvarlig for Asset management, produksjon, drift og vedlikehold. Jeg har vært ansvarlig for verdens nordligste vindpark på Havøygavlen i Finnmark, deretter for Utsira vindpark som har fått «Renewable Project of the Year» prisen in 2004. I dag jobber jeg med offshore vind parker i UK og Hywind som er verdens første flytende vindturbin.p>

Utdanning

Energi generelt er veldig viktig for alle og spesielt fornybar energi tror jeg blir veldig viktig for å komme klimautfordringene i møte. Jeg har studert det på et av de beste universitetene i EU, og jobbet mye med fornybare energikilder siden 2000. Sammen med partnere fra universiteter i UK, Tysland, Frankrike, Norge og andre land har jeg jobbet i store prosjekter for EU-kommisjonen, IEA i Paris, og mange store energiselskaper i EU som konsulent. En energifaglig utdanning er framtidsrettet og gir deg muligheter til å spille en viktig rolle i å løse klimautfordringen.

Om meg

Jeg er interessert i musikk, spiller piano og keyboard. Jeg leser mye på flere språk (snakker, tysk, engelsk, norsk, russisk, serbisk-kroatisk-bosnisk). Sykler, ski og vinteraktiviteter, reiser mye.