Nils Ånund Smeland

Avdelingsleder / Sivilingeniør - konstruksjonsteknikk - Multiconsult AS

Liker

Utendørs, Langtur, Backpacker, Håndverker, Katt, Casual, Laid-back, PC, Pratsom, Arkitektur

Jobb

Jeg jobber som seksjonsleder / strukturingeniør. Det betyr at jeg beregner hvordan en konstruksjon må se ut for at den skal tåle vær, vind og den bruken som det er tiltenkt. Dette kan være alt fra broer til oljeplatformer, skip og bygninger. Jeg fikk jobben ved at jeg kom i kontakt med en representant fra bedriften en god stund før jeg var ferdig utdannet. Arbeisoppgavene varierer mye. Jeg har gjennom de årene jeg har vært ansatt gjort alt fra å dykke meg ned i tunge teoretiske problemstillinger til å jobbe med oppfølging på byggeplass i utlandet (Vladivostok, Russland). Jeg har også bodd og arbeidet i Canada i 4år. Jeg får virkelig anvendt den kunnskapen jeg tilegnet med gjennom studiet. I tillegg får man bruk for å tenke praktisk, noe som passer meg veldig bra. I jobben som seksjonsleder har jeg også ansvaret for 25 ansatte.

Utdanning

Gjennom utdanningen tilegner man seg teoretisk kunnskap som er omsettelig til spennende konstruksjoner og byggverk. Man lærer seg å forstå hvordan den fysiske verden påvirker hvordan man utformer konstruksjoner. Dette gir grunnlag for en variert og spennende hverdan gjennom yrkeslivet. Utdanningen har en del teoretisk tunge basisfag, der realfagene spiller en sentral rolle. Jeg har alltid interessert meg for realfag, og syntes dermed at dette var spennende. Selvfølgelig må man jobbe med studiene, men man kan velge seg en retning som gjenspeiler sitt eget ønskelige teorinivå.

Om meg

Jeg er veldig glad i alt som har med friluftsliv og gjøre, alt fra turer på ski og til fots til jakt.