Odd-Arne Lorentsen

Senior strategi- og endringsleder - Yara International asa

Liker

Utendørs, Topptur, Quiz, Musikk på øret, Katt, Casual, Sporty, Gourmet, PC, Forskning, Barn

Jobb

Min jobb er å sørge for at vi har en helhetlig prosjektportefølje som skal lede mot de målene vi har satt oss ved å hjelpe prosjektlederne å sette retning, definere klare mål, og følge opp leveransene. Som leder har jeg også ansvar for at de ansatte har den nødvendige kompetansen og riktig opplæring til å gjøre den jobben de er satt til. Derfor blir folkene også fulgt opp på et personlig plan, med mål om at de er motiverte medarbeidere som utvikler seg og som kan ta på seg nye utfordringer og snsvar.

Utdanning

Utdanningen min har gjort det mulig for meg å lære de fundamentale sammenhengene som forklarer den verden vi lever i. Det var ikke alltid like lett å se hva jeg skulle bruke all lærdommen til under studiene, men i dag er jeg glad for alt jeg har lært og gleder meg fortsatt over å både bruke det jeg kan og lære nye ting. Matematikk, kjemi og fysikk er SVÆRT VIKTIGE fag for alle, og bør prioriteres høyt for de som ønsker å jobbe med teknologi, så vel som kjemi, teknologi, agronomi, medisin og alle ingeniørfag!

Om meg

Jeg har brukt mye tid på studiene, men jeg har også et liv utenfor. Som familiefar går det mye tid til familien, samt holde, hus, hytte og båt i god stand. Jeg liker å snekre og gjøre ting selv på fritiden. Ellers har jeg motorsykkel og spiller litt gitar. Jeg elsker å lese, både skjønnlitterært, men også teknologi, slik som Illustrert Vitenskap og Teknisk uUeblad.