Olav Dehli

Administrerende direktør - Folla Tech AS

Liker

Utendørs, Lagidrett, Best med ball, Quiz, Traktekaffe, PC, Teamarbeider, Barn

Jobb

Jeg er leder i et industriserviceselskap. Vårt største marked er i Sverige, men vi har mye også i Norge og noe i andre land i Europa. Vi gjør mange ulike oppgaver for industrien og det er stadige utfordringer innen utvikling, teknologi og kvalitet. Det er også viktig å forstå hvordan markedet til enhver tid er i endring.

Utdanning

Jeg hadde lenge hatt tanker om å bli siv.ing. Maskin med sin fleksibilitet og bredde var det jeg syntes passet best for meg. Da jeg gikk på videregående syntes jeg matematikk var vanskelig, og det gjorde jeg også på NTH (NTNU), men jeg kom meg gjennom. Senere har det aldri vært noe problem i yrket mitt. Om jeg ikke hadde blitt ingeniør vill jeg ha studert litteratur og norsk. I dag er jeg glad for at jeg kan ha det som fritidssyssel og ikke jobb.

Om meg

Jeg har drevet mye idrett; fotball, tennis og friidrett. I dag spiller jeg tennis og går på ski om vinteren. Jeg har og har hatt mange verv innen idretten.