Ole Jermstad

Eiendomsutvikler - Boligbyggelaget TOBB

Liker

Utendørs, Langtur, Topptur, Håndverker, Katt, Forskning, Barn

Jobb

Min første jobb etter studiene var i Reinertsen AS, som på den tiden var et av de største og bredeste ingeniørmiljøene i Norge. Jeg ble ansatt i avdelingen for prosjektadministrasjon i Divisjon Engineering på landsiden i firmaet, men jobbet stort sett med utbyggingen av mobile reservegasskraftverk på Tjeldbergodden og Nyhamna de første årene, og fortsatte deretter med prosjektstyringsoppgaver på lansiden (Entreprenørvirksomheten). Etter noen år i Reinertsen begynte jeg i SINTEF. I SINTEF jobbet jeg i avdeling for Teknologiledelse, og i gruppen for produktivitet og prosjektledelse. Arbeidsoppgavene i SINTEF var mangfoldige, alt fra prosjektanalyser av fjordkryssinger på Vestlandet og skoleutbygging i Oslo, til forskningsprosjekter innen mange bransjer. Mye av tiden i SINTEF jobbet jeg også ved forskningsprogrammet Concept ved NTNU, som driver på følgeforskning på Statens prosjektmodell (Tidligere kjent som kvalitetssikringsregimet til staten). Etter noen år i SINTEF, fikk jeg tilbud om avdelingslederjobb i Reinertsen. Der var jeg avdelingsleder for prosjektstyring i Divisjon Entreprise i Reinertsen og hadde personalansvar for 20 medarbeidere, deltok i divisjonens ledermøter, og jobbet mye med utviklings og forbedringsoppgaver. Jeg hadde også ansvaret med å rekruttere sommerstudenter til divisjonen, samt samarbeide med studenter i forbindelse med studentoppgaver. Sommerjobb og studentoppgaver er som jeg ser det, den beste rekrutteringskanalen; Vi blir kjent med aktuelle nye medarbeidere, og de blir kjent med oss. I dag jobber jeg som eiendomutvikler i Boligbyggelaget TOBB, her jeg jobber med boligprosjekter fra tomteerverv (Kjøp av eiendom/tomt) og frem til boliger er ferdig og overtatt av kjøpere. Arbeidshverdagen byr på mange og utfordrende oppgaver, og ingen dager er like. TOBB er midt-norges største boligbyggerlag og hadde i 2015 569 boliger som enten var ferdigstilt, pågikk eller ble påstartet.

Utdanning

Jeg tok fagutdanning, og startet min yrkeskarriere som lærling i forskalingsfaget. Jeg innså tidlig at jeg ønsket meg mere utdanning og det siste året som lærling og under militærtjenesten tok jeg de fagene jeg manglet for å få studiekompetanse. 2 dager etter endt militærtjenesten startet jeg på Tres (Tresemesterordning for ingeniørutdanning) ved Høgskolen i Agder. Dette er en ordning som gis til studenter som mangler fordypning i matte og fysikk og etter 2 somre på skolebenken med ekstra matte og fysikk undervisning var jeg ajour med de andre studentene. Etter at jeg var ferdig med bachelorutdanningen i bygg, startet jeg på masterutdanning ved Bygg og miljøteknikk ved NTNU. Her spesialiserte jeg meg innen prosjektledelse og anleggsteknikk. Under studiene ved NTNU fikk jeg muligheten både til å jobbe på instituttet en sommer, samt være studentassistent. Det siste semesteret studerte jeg ved The University of Texas at Austin, der jeg også skrev min masteroppgave.

Om meg

Jeg er samboer og har to sønner på 4 og 7 år. Mye av tiden går med til familien, hus og hjem: Men på fritiden liker jeg også å drive på med langrenn, sykkel og orientering, samt løping i skog og mark.