Ole Sylte Heggset

Rådgiver landbruk - Alvdal kommune

Liker

Utendørs, Topptur, Vind i håret, Synger, Forskning

Jobb

Saksbehandler på landbrukskontor felles for Alvdal og Tynset kommuner, med ansvar innen både lovsaker, informasjon utad, rovdyr og innovasjon/bygdeutvikling. Er i tillegg bidragsyter fra kontoret inn i arrangementer som Norsk Mandelpotetfestival på Alvdal og Norsk Spekematfestival på Tynset

Utdanning

Utdanning og studenttid ved et stort universitet med både faglig og sosialt sterke kvaliteter har gitt en variert og sterk ballast hvor jeg har god nytte av elementer i utdanningen samtidig som det store nettverket studentperioden ga, kommer til nytte. Studiepoengene du får med deg utenfor forelesningssal og leseøkter er viktige i arbeidshverdagen!

Om meg

Generelt en person som foruten familie dyrker tid på friluftsliv, verv i frivillige organisasjoner innen idrett, arrangementer m.m., samt har travsport/-hester som hobby.