Oskar Fjeld

Letesjef - Skagen44

Liker

Utendørs, Langtur, Lagidrett, Friidrett, Bokorm, Casual, Traktekaffe, Teamarbeider, Geologi

Jobb

Jeg er letesjef i et lite oljeselskap som heter Skagen44. Er en av grunnleggerne av bedriften. Har for det meste arbeidet med leting i opererte lisenser på norsk og dansk sokkel.

Utdanning

Lektor med hovedfag i meteorologi. Har M.Sc. fra Universitet i Bergen

Om meg

10 års lærererfaring i høyskole, gymnas og ungdomsskole før jeg begynte som geofysiker i oljeindustrien.