Øystein Kleven

Forsker - Norut Northern Research Institute

Liker

Utendørs, Langtur, Våt i håret, Brettspill, Hund, Gourmet, Teamarbeider, Forskning

Jobb

Jobber med forskning innen fornybar energi. Hovedfokus er for tiden på bruk av solenergi i Norge. Da fokuserer vi på hvilke muligheter vi har og hvordan resursene kan utnyttes best mulig.

Utdanning

Har alltid vært realfagsinteressert og dermed falt valget enkelt mot sivilingeniørlinjen på matematikk og fysikk ved NTNU. Interessen innen fysikk gjorde at jeg fulgte opp med fordypning innen tyngre områder som atom-, molekylær- og optisk fysikk, men interessen mot slutten av studietiden ble vridd mot material- og miljøteknologi.

Om meg

Svømmetrener og svømmer.