Øystein Tranvåg

Sivilingeniør, kontorleder - Asplan Viak

Liker

Topptur, Kampsport, Katt

Jobb

Planlegging og prosjektering av anlegg for vannforsyning og avløp (VA) innen flere områder. VA-infrastruktur: Ledningsanlegg og pumpestasjoner. Avløpsrenseanlegg: Tverrfaglige oppdra med fagene prosess/maskin, elektro/automasjon, bygg og VVS, dvs det som skal til for prosjektering av et avløpsrenseanlegg. Overvannshåndtering / hydrologi: Beregning av avrenning fra naturlige og utbygde områder. Prosjektering av overvannssystemer for håndtering av overvann. Vann og avløpsfaget inneholder mange ulike interessante tema. Arbeidet gir stor variasjon og faglige utfordringer. Man får nytte av mange fag fra utdanningen, som hydrauliske beregninger for rørsystemer, vannlinjeberegning i åpne kanaler. Prosessteknikk, maskinteknikk, elektro, kjemi, energi osv.

Utdanning

Jeg har alltid hatt interesse for tekniske fag, og realfag var derfor naturlig. Noe av det man lærer på videregående ser man nytten av når man kommer videre til høgskole/universitet.

Om meg

På fritiden er jeg med i en karateklubb innen grenen Shotokan Karate. Jeg er i tillegg nybegynner i orientering. Forøvrig er jeg mye opptatt med oppfølging av barn/familie