Paul Sverre Røe

Økonom - Proneo

Jobb

Min hovedoppgave er å veilede nyetablerere gjennom etableringsfasen. I tillegg bruker jeg mye tid på budsjettering og økonomiske analyser. Inngangen til denne jobben gikk gjennom en prosjektlederjobb på et konkret prosjekt i Innherred Vekst AS.

Utdanning

Generell interesse for økonomi, samt det å bidra til å skape nye verdier.

Om meg

Interesser innen: - sykling, trening og turer inn og utland - friluftsliv - vandring - filateli - matlaging