Per Geir Berg

Patentingeniør - Curo AS

Liker

Utendørs, Langtur, Fotballfanatiker, Gambling, Sydentur, Quiz, Traktekaffe, Espresso, PC, Ettertenksom, Forskning, Astronomi, Sko

Jobb

Jeg hjelper personer og bedrifter som har gjort oppfinnelser å skaffe seg patentbeskyttelse i Norge og utlandet. Bistår personer og bedrifter som er i konflikt om patentrettigheter med råd. I arbeidet møter jeg mange mennesker med svært gode kunnskaper innenfor sine spesifikke faglige nisjer. Har også en periode vært involvert i europeisk bransjesamarbeid på patentområdet.

Utdanning

Realfag, spesielt fysikk og kjemi, har for meg alltid vært spennende fordi de i så stor grad forteller oss hvordan den fysiske verden er satt sammen og fungerer. I denne verden er det en eller annen logisk sammenheng som styrer "alt", enten vi klarer å se den eller ikke.

Om meg

Jeg liker å fotografere, er interessert i sport, ikke bare fotball, trener selv flere dager i uka løping/ sykling. Jeg er opptatt av at vi må komme over på rene energiformer - og gjøre de klassiske energiformene renere.