Per J. Lillestøl

Spesialrådgiver - Sintef

Liker

Utendørs, Digital, Espresso, PC, Mac, Forskning

Jobb

Har i mange år jobbet som forsker innenfor teknologianvendelse i transportsektoren. Har også jobbet med det samme temaet innenfor offentlig forvaltning. Har i mange år vært så heldig å få være leder for ett spennende tverrfaglig forskningsinstitutt med sterk kompatanse både på mennesker, teknologi og organisasjoner, noe som gjør at vi kan bidra til innovasjon og verdiskapning i næringsliv og offentlig sektor. Jobber nå innenfor området transport og mobilitet med teknologianvendelser.

Utdanning

Har alltid vært fasinert og opptatt av teknologi, sammen med et engasjement for viktige områder i utvikling av samfunnet. Faglig sett falt valget på en sivilingeniørutdanning på NTH med spsialisering innen veg- og trafikkfag. Har i senere tid supplert teknologiutdanningen med en lederutdanning på BI.

Om meg

Levende opptatt av teknologi og "duppeditter". Glad i fotografering. Liker praktisk arbeid som for eksempel snekkering. Leser krim og spenningsbøker på fritiden.