Per Olav Eide Svendsen

Geolog - Equinor

Liker

Langtur, Gambling, Digital, HTML, Håndverker, Hund, Casual, Laid-back, Gourmet, Traktekaffe, PC, Teamarbeider, Pratsom, Forskning, Geologi

Jobb

Jeg jobber med reservoarmodellering og digitalisering i Equinor. I min jobb får jeg drive med ting jeg brenner for, hver dag: Problemløsing, med koding, geologi og kreativitet som verktøy. Jeg jobber tett med resten av teamet jeg tilhører. Her kan du lese litt om noe av det vi gjør i vårt team: https://loop.equinor.com/stories/digital-subsurface/

Utdanning

Jeg startet opprinnelig på en master i fysikk, og i løpet av første året hoppet jeg over til masterprogram i petroleumsteknologi. Som en del av dette programmet måtte jeg ta noen introduksjonskurs i geologi, og dermed var det et ganske enkelt valg å ta derfra! Innenfor geologi finnes en mengde retninger. Noen liker isbreer, andre tiltrekkes av vulkaner eller jordskjelv. Jeg valgte å gå videre innenfor sedimentologi og petroleumsgeologi, og enda mer spesifikt om karbonatbergarter. Dette valget har gitt meg mange flotte opplevelser både under utdanningen og senere i jobb.

Om meg

Jeg er opprinnelig fra Nordhordland, men bor nå på Sola. Jeg er gift med Tonje, og vi har to barn.