Peter Marcus K. Greve

Senior Ingeniør - Equinor

Inviter

Rollemodellen er i fødselspermisjon og kan ikke inviteres.

Jobb

Sommeren 2008 avsluttet jeg arbeidet med master oppgaven min ved UMB. Tema for oppgaven var den skandinaviske brunbjørnens atferd i møte med mennesker. Samtidig hadde jeg sommerjobb i konsekvensutredningsgruppen til Equinor. Sommerjobben gav mersmak, og da jeg var ferdig med denne søkte jeg og fikk fast stilling. Det var slik jeg endte opp i Equinor. Før en utbygging settes i gang stiller Equinor, og myndighetene i de fleste land vi opererer i, krav om at utbyggingseffekter på natur og samfunn utredes. Det er dette arbeidet jeg er med på. I min jobb er jeg del av et prosjektteam som planlegger en utbygging. Mine hovedoppgaver i teamet er å følge opp myndighetenes og Equinors interne krav i forhold til miljø, og jeg har ansvar for konsekvensutredningsprosessen. I praksis innebærer dette blant annet å være med på prosjektmøter, ha kontakt med myndighetene, identifisere og følge opp de viktige miljøaspektene, identifisere, følge opp og møte ?stakeholders? (litt forenklet: de som blir berørt av prosjektet), iverksette utredninger som skal danne grunnlaget for konsekvensutredningen, samarbeid med andre fagpersoner i prosjektet, osv. I dag jobber jeg stort sett med vindkraft, men er også litt involvert i olje- og gass prosjekter. For eksempel jobber jeg for tiden med Equinor sitt Hywind prosjekt. Hywind er verdens første fullskala flytende vindmølle og den første Hywind turbinen ble installert utenfor Karmøy i 2009. Equinor.com: Hywind Det er kanskje ikke helt opplagt hvordan en masteroppgave om brunbjørn kan kvalifisere til en jobb i Equinor, men jeg synes dette er et godt eksempel på at det i Equinor er plass til mennesker med ulik bakgrunn. Jeg trives godt i jobben min og føler at jeg har en veldig relevant bakgrunn. I tillegg til at jeg daglig får bruk for kunnskapen jeg tilegnet meg gjennom studiet (riktig nok kanskje ikke daglig det jeg kan om brunbjørn) føler jeg også at jeg har en veldig meningsfylt jobb. Arbeidshverdagen er full av utfordringer og jeg får anledning til å være med på å påvirke hvordan Equinor kan unngå eller minimere potensielle negative konsekvenser av prosjektene våre.

Utdanning

Det var to ting som gjorde at jeg valgte å studere naturforvaltning ved UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap). For det første ønsket jeg å studere noe som hadde med forvaltning av naturressurser å gjøre. Jeg er veldig glad i økologi/biologi og friluftsliv. En fremtidig jobb innen forvaltning av naturressursene våre var derfor noe jeg fant veldig meningsfylt. Da jeg oppdaget naturforvalterstudiet ved UMB var jeg ganske sikker på at jeg hadde funnet det riktige. Etter et par uker på Ås var jeg helt overbevist. Den andre grunnen til at jeg valgte akkurat UMB var at jeg hadde hørt at det er et veldig godt studentmiljø ved universitet. Etter å ha fullført en mastergrad på Ås kan jeg skrive under på at dette er helt sant. 

Om meg

En viktig grunn til at jeg søkte på naturforvalterstudiet ved UMB var min interesse for friluftsliv. Jeg er veldig glad i å tilbringe tid i naturen både gjennom en langtur i fjellet, på ski eller til fots, eller en liten tur ut i nærområdet for å ta litt bilder. Fotografering er en av mine favorittaktiviteter og jeg kombinerer gjerne denne hobbyen med friluftsliv. Jeg har spilt basketball i 20 år og gjør fortsatt det så ofte jeg kan. Ellers er jeg med i bedriftskoret til Equinor i Stavanger. Norge er et lite land og det er mye spennende å oppleve av kulturer, natur og mennesker i andre land. Jeg er veldig glad i å reise og så ofte vi har anledning drar samboeren min Linn og jeg på tur til mer eller mindre eksotiske reisemål rundt i verden.