Petter Amundsen

Forretningsutvikling - Coventure AS

Liker

Utendørs, Våt i håret, Vind i håret, Quiz, Musikk på øret, Synger, Spiller, Håndverker, Katt, Hund, Casual, Sporty, Teamarbeider, Ettertenksom, Forskning, Astronomi, Barn

Jobb

Jeg jobber med å hjelpe mennesker som har nye forretningsideer til å realisere disse. Samfunnet er avhengig av at noen tør å satse og skape nye virksomheter for framtiden. Gjennom jobben i Coventure bidrar jeg både med kompetanse, nettverk og startkapital. Jeg har tidligere jobbet i et stort konsern (Ericsson) og vært gründer av et nytt oppstartselskap.

Utdanning

Jeg er sivilingeniør fra NTNU. Det mest interessante med min utdanning har vært å få en plattform for å forstå hvordan teknologi virker i et samfunnen, samt en metode for å tilegne meg ny kunnskap.

Om meg

Jeg er en samfunnsengasjert person som liker å se på ting fra nye/andre synsvinkler. Jeg er interessert i både filosofi og naturvitenskap. Av personlige interesser har jeg friluftsliv på land og sjø, musikk og restaurering av vårt gamle hus.